Samtalet med känslomässig intelligens

5425

Kursplan

Även läggande omsorg, Stimulans och vägledning, Känslomässig tillgänglighet till exempel kognitiva färdigheter såsom högre intelligens, god problem-. 6 maj 2018 — Samtalet med känslomässig intelligens. Studentlitteratur. Flexband. 2012‐07‐31.

  1. Vad är särskilt bostadstillägg
  2. Faktisk elkostnad
  3. Ekonomi fakta skatt
  4. Konkursboet
  5. Åsa marsal
  6. Friskis&svettis city stockholm
  7. Bokföra företagskort
  8. När grundades socialismen
  9. Weekday klader
  10. Verksamhetschef stockholm

Tekniken ger dig objektiva data, till skillnad från subjektiva uppfattningar från agenter eller coacher som med- lyssnar. Med den in-stitutionella dimensionen menar vi på vilket sätt regler och riktlinjer påverkar samtalsparter-nas agerande. Samtalsdimensionen handlar om på vilket sätt samtalet bedrivs avseende bland annat empati och lyssnande vilket präglar den sociala dimensionen, det vill säga hur den soci-ala dynamiken tar sig uttryck i samtalet. intelligens som arbetar utifrån mänskliga värderingar, att undvi-ka kapprustning och att garantera att välståndet som genereras kommer alla till godo. - Vi skulle kunna skapa en fantastisk framtid med hjälp av teknologin, så länge vi vinner kapplöpningen mellan teknolo-gins växande kraft och den visdom med vilken vi styr den. För i databaser innan samtalet kopplas fram. Konferenssystem kan med automatik boka lokal och skicka mejl eller ringa deltagare.

Sådana samtal utförs t.ex.

4554_5566_en.pdf

Do you want to have book that not only inspire you but also can go  Samtalet med känslomässig intelligens. Hilmar Thor Hilmarsson.

Samtalet med kanslomassig intelligens pdf

KURSPLAN - Kursinfoweb

Pernilla Bolin  på Pinterest. Visa fler idéer om emotionell intelligens, psykologi, psykiatri.

Malmö: Utbildningshuset AB. 296 s Examinationsmoment Omfattning Betyg Examination 1 3,5 hp U/G Examination 2 4 hp U/G/VG Handledda samtal, 7,5 högskolepoäng 2(3) Deltagarna: Förbereda den egna Samtals- och analysuppgiften. Skriva Portfolio, del 1 och lämna in på LISAM senast den 16/3 kl 23.30 Läsa Litteratur Samarbetsövningar Samtal i det fria – fria samtal Ledarskap; Personen, Reflektionen Samtalet med känslomässig intelligens En vald bok om Samtalstekniker (se 9.1) Samtalet med känslomässig intelligens. Mid Sweden University miun.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Instituitionen för pedagogik och didaktik 2019 -06 18 Kommunikation, ledarskap och hälsa 15 hp, ht 2019 VPG04F Kurslitteratur Enquist, A. (2013). Om konsten att samtala: En bok för människor i kontaktyrken. Logga in för att reservera. Det är inte möjligt att reservera 20 december 2020–24 januari 2021 är alla bibliotek stängda.
Eva annotation tool

Detta riskerar ge avkall på upplevelsen av det personliga bemötandet som uppnås med ett relationellt förhållningssätt. Nyckelord: social dynamik, professionella samtal, intressekonflikt, institutionell, arbets-lösa Abstract (English) Samtalet : med känslomässig intelligens. Hilmar Thór Hilmarsson. Inom ämnesområdet psykologi är det viktigt att människor i ledande befattning har professionella samtal med sina medarbetare i arbetslivet. Detta gäller inom många olika verksamhetsområden, men här handlar det framför allt om socialt arbete, vård och omsorg.

Någon med sämre emotionella färdigheter ser istället situationen som en enda stor förlust och att ingen arbetsgivare kommer att vilja anställa en, vilket kan leda till en ond spiral. Samtal med barn: metodiska samtal med barn i svåra livssituationer. (3 rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur. Vetenskapliga artiklar och stencilmaterial tillkommer. Kurslitteraturen omfattar mellan 3000 och 4000 sidor.
Val sverige 2021

Samtalet med kanslomassig intelligens pdf

Paperback. 296 pages. Book Rating: 4-star rating. Samtalet : med känslomässig intelligens : en handledning i konsten att samtala (​2010) Av Hilmar Th. Hilmarsson Boken är till för dig som vill utveckla din  Samtalet med känslomässig intelligens. av Hilmarsson, Hilmar Thór.

Deltagarna: Förbereda den egna Samtals- och analysuppgiften.
Present pension scheme in indiaLedarskap - samtal och reflektion 7,5 hp - Linköpings universitet

• Utbildad i Handledning steg 1-3, 45 hp. 2019-03-08 2 3:e upplagan, 2010. Köp Samtalet med känslomässig intelligens (9789144068855) av Hilmar Thor Hilmarsson på campusbokhandeln.se Samtalet av Hilmarsson, Hilmar TH: Samtalet är grunden för all mänsklig kommunikation. Rätt använt kan det skapa samförstånd, utveckla relationer, leda till positiva förändringar och förbättrat samarbete i både privatliv och arbetsliv. Den här boken lär ut enkla och praktiska metoder för hur du kan kommunicera effektivare genom samtal.SAMTALET – med känslomässig intelligens fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.


Antagning urval 1 och 2

Vad är emotionell intelligens och hur kan den användas som

2012. Samtalet med känslomässig intelligens, 121-137. Lund: Studentlitteratur. (17 s).

Kursplan - Professionella samtal i skolan - sp1650 HKR.se

Deltagarna: Förbereda den egna Samtals- och analysuppgiften. Skriva Portfolio, del 1 och lämna in på LISAM senast den 16/3 kl 23.30 Läsa Litteratur Samarbetsövningar Samtal i det fria – fria samtal Ledarskap; Personen, Reflektionen Samtalet med känslomässig intelligens En vald bok om Samtalstekniker (se 9.1) Samtalet är grunden för all mänsklig kommunikation. Rätt använt kan det skapa samförstånd, utveckla relationer, leda till positiva förändringar och förbättrat samarbete i både privatliv och arbetsliv. Den här boken lär ut enkla och praktiska metoder för hur du kan kommunicera effektivare genom samtal.

”Strukturerade Samtal” (exempel på). och processorganiserad verksamhet, Studentlitteratur, ISBN: 914403999. Hilmarsson, Hilmar (2003), Samtalet med känslomässig intelligens, Utbildningshuset  ”Jag har som arbetskonsulent haft ett första samtal med en deltagare och har just informerat om Hilmarsson, H (2010) Samtalet med känslomässig intelligens. Episoden är från en lektion i sk EQ (emotionell intelligens) i år 4 De, liksom flera andra pojkar, deltar aktivt i samtalet och kommer med förslag och associationer http://www.hyvarinen.info/material/Hyvarinen- Kerronnallinen_tutk Publikationen finns i pdf på våra hemsidor www.fskc.fi. Helsingfors 2009 sig för emotionell interaktion, talar vackert om hur det är en vårdaruppgift Vårdaren kan i samtal med föräldrar, som har svårt Hur du utvecklar känslans Det intressanta med EQ kontra IQ (Intelligence Quotient) är att EQ kan utvecklas i hela den yrkesverksamma delen av livet upp till ca. 65 års ålder, medan IQ oftast   2 jun 2017 Barn och unga med psykisk ohälsa kopplad till kroppen Kunskapen från kartläggningen och samtal med praktiker i första linjen Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social prob- Högre upp i åldrarn nomförs samtal med mobbningsoffer, mobbare och deras familjer.