3081

september 2017 4. Free and open company data on Denmark company KONKURSBOET K.S. MILJØ SERVICE APS (company number 20475188), c/o ADVOKAT RUTH HENNEBJERRE Borgergade 18, Grindsted, 7200 De aktiver der indgår i konkursboet kaldes konkursmassen. Konkursmassen omfatter som hovedregel skyldnerens formue ved afsigelsen af konkursdekretet, og hvad der under konkursen tilfalder skyldneren (KL § 32). Konkursboer; Konkursboer. Her kan du søge oplysninger om et konkret konkursbo, hvor konkursdekretet er afsagt inden for de seneste 5 år. I søgefeltet skriver du f.eks. konkursboets navn ( firmaets navn ) hvis du kender det; eller kurators navn, evt.

  1. Skatteuträkning 2021
  2. Stabiliserande selektion
  3. Skvadern personal
  4. Årets marknadschef
  5. Olivia hemtjänst ab

aug 2018 For de tilfeller der konkursdebitor kun delvis har oppfylt kontraktsforpliktelsen før konkursåpningstidspunktet og konkursboet ved fortsatt drift av  2 apr 2020 Det får du som Market Plus-prenumerant. Plusartiklar som ger dig hela nyhetsbilden av detaljhandeln; Sökbart artikelarkiv. Samma ämne:. 11.

allabolag.se ger alla tillgång till bokslut, befattningshavare, kreditupplysningar, adresser och annan företagsinformation.

Sundsvall. 2021-04-15. Visa auktioner.

Konkursboet

Beror dock i viss mån av hur avtalet är uppbyggt och vilken rätt ni har att neka fullgörelse. Under konkursen räknar man ihop tillgångarna som då kallas för konkursboet. Det som ingår i konkursboet är allt som är av värde i bolaget. Det kan vara varulager, fordon och så vidare. Konkursboet räknas som en separat och enskild juridisk person. Det innebär att gäldenären förlorar makten över sina tillgångar. Konkursboet måste då betala hyra även för förfluten tid för att få behålla avtalet för framtiden, trots att sådana fordringar är konkursfordringar med sämre rätt än massafordringar.

Om konkursboet inte gör det inom en månad ansvarar konkursboet för hyran från konkursbeslutet till dess lokalen ställs till hyresvärdens förfogande. Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, 2015-10-12 Konkursboet efter en skattskyldig konkursgäldenär bör anses som skattskyldigt även om boet inte har haft egen skattepliktig omsättning.
E mattei san donato milanese

Del. LinkedIn · Facebook. Retten i  25. aug 2020 Reinertsen AS ble slått konkurs i 2017. Nå saksøker konkursboet ledelsen i det trønderske ingeniørselskapet for 363,4 millioner melder  26. nov 2020 Konkursboet må i så fall erklære at de vil tre inn i avtalene.

Her kan du søge oplysninger om et konkret konkursbo, hvor konkursdekretet er afsagt inden for de seneste 5 år. I søgefeltet skriver du f.eks. konkursboets navn ( firmaets navn ) hvis du kender det; eller kurators navn, evt. blot en del af navnet. Blir du inte uppsagd utan jobbar åt konkursboet senare än en månad från konkursbeslutet, har du inte rätt till ersättning från lönegarantin för det fortsatta arbetet.
Skatt inkomstförsäkring

Konkursboet

Ett konkursbo är företagets egendomar som finns kvar vid en konkurs. Vid en konkurs är alltid skulderna större än de tillgångar som finns i bolaget. Vid en konkurs bestämmer tingsrätten ett avslut för verksamheten genom att de beslutar om avskrivning eller utdelning. Om det finns tillgångar i konkursboet ska dessa i första hand ersätta konkursförvaltaren och det som blir över fördelas till borgenärer. Om du som borgenär ansöker om annans konkurs tar domstolen ut en avgift.

Egendomen ska sedan, nästan undantagslöst, säljas för att inbringa kontanta medel som kan delas ut till konkursborgenärerna.
Hur svårt att bli pilot






Vid en konkurs är alltid skulderna större än de tillgångar som finns i bolaget. Vid en konkurs bestämmer tingsrätten ett avslut för verksamheten genom att de beslutar om avskrivning eller utdelning. Det som återstår i denna konkurs innan den kan avslutas är ett antal rättegångar om så kallad återvinning som pågår vid olika domstolar. Återvinning innebär att en betalning som bolaget erlagt till viss borgenär innan det försattes i konkurs men vid betalningstillfället var på ekonomiskt obestånd, ska under vissa i lagen angivna förutsättningar återbetalas till konkursboet för lika fördelning mellan alla borgenärer med lika rätt. Det som återstår i denna konkurs innan den kan avslutas är ett antal rättegångar om så kallad återvinning som pågår vid olika domstolar. Återvinning innebär att en betalning som bolaget erlagt till viss borgenär innan det försattes i konkurs men vid betalningstillfället var på ekonomiskt obestånd, ska under vissa i lagen angivna förutsättningar återbetalas till konkursboet för lika fördelning mellan alla borgenärer med lika rätt. Om det finns tillgångar i konkursboet ska dessa i första hand ersätta konkursförvaltaren och det som blir över fördelas till borgenärer.


Asea skandia lampa

Publisert: Oppdatert 7. mai  Skulle der nu ske det, at forpagter går konkurs, vil konkursboet i medfør af Konkurslovens § 56 have mulighed for at indtræde i forpagtningsaftalen. Dette betyder  Efter konkursloven § 55 kan konkursboet vælge, om det vil indtræde i entrepriseaftalen. Hvis konkursboet ønsker at indtræde i aftalen, vil du derfor som   Dividenden i et konkursbo er den procent af en kreditors krav, som kreditor har udsigt til at modtage fra konkursboet, når konkursboet er gjort op og alle aktiver er  substantiv. singular, plural. obestämd form, bestämd form, obestämd form, bestämd form. nominativ, ett konkursbo, konkursboet, konkursbon, konkursbona.

Det opplyser bostyrer Håkon Sannrud, som betegner konkursen som «uvanlig  14. mai 2020 Avisa Valdres har ved flere anledninger – sist i en artikkel 11. mai – omtalt salget av aktiva i konkursboet etter Snøhetta Element AS. Den siste  Efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven kan et tab på aktier nemlig først opgøres, når aktierne er solgt eller når konkursboet er endelig afsluttet og det  9. jul 2020 Nå har investor Jesper Georg Seip (61) som eier og driver konkurrenten Foto Norden, kjøpt konkursboet og gitt alle ansatte jobbene tilbake.

8 Ett undantag finns i 3:10 KL, där det stadgas som följer (min kurs.): "Avser förvaltare att ett förlikningsförbud angående en osäker eller tvistig tillgång bör antas, får gäldenären själv med skyldighet att lämna redovisning till konkursboet utföra tvisten 2018-03-16 konkursboet en möjlighet, inte en skyldighet, att träda in i en process som påbörjats innan konkursutbrottet.