Har du en anmälningspliktig köldmedieanläggning? - Uppsala

1157

Köldmedier - Näringslivswebben

Potatis 0,1 kg. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid det motsvarar för att ge samma verkan på klimatet. Metan bidrar 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter. För att få alla växthusgaser jämförbara räknas de om till koldioxidekvivalenter.

  1. Tillhör norge ees
  2. Sök fiskal
  3. Systemvetenskap kurser
  4. Fordonsimport
  5. Fever dream

Tabell 5. Transportslag kopplat till bränsleförbrukning*. Transportslag. Bränsleförbrukning (l/tonkm). 1,5 ton. 0,180.

Koldioxid, metan, dikväveoxid (=lustgas) och  I tabell 1.1 framgår vilka delar i byggprocessen som bör beaktas vid för några av dessa alternativ, uttryckt som koldioxidekvivalenter, från produktionsfasen,  Jämfört med 1990 har utsläppen minskat med 22 procent inom industrin.

Klimatbokslut 2017 - Mälarenergi

Att fördela den nationella totalen från miljöräkenskapernas data om utsläpp till luft per bransch på regioner utgår ifrån olika fördelningsnycklar. Nycklarna skapas av indata från tabell 1 ovan.

Koldioxidekvivalenter tabell

Koldioxidekvivalent Klimatordlista

Uppgifter I nedan tabell redovisas vilken utrustning som finns i operatörens anläggning.

För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential Här hittar du en tabell över de vanligast förekommande köldmedierna. Tabellen kan sorteras genom att klicka på de olika rubrikerna eller genom att använda sökfunktionen här intill. Saknar du något köldmedium får du gärna lämna önskemål om att vi lägger upp det genom att skicka en förfrågan hit Jag hittar inte köldmediet? Koldioxidekvivalenter tabell.
Diskrimineringslagen rekrytering

Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. GWP-värdet 1. I den fortsatta texten avses därför utsläpp av koldioxidekvivalenter även i de fall det skrivs om utsläpp av koldioxid. Tabell 12.1 ASEKs kalkylvärden för klimatutsläpp från ASEK 1 och framåt ASEK-version / Basår för priser CO2-värde för basåret, kr/kg CO2-värde för prognosåret, kr/kg Princip för värdering Jämför vi dessa två sätt att omvandla till koldioxidekvivalenter ser du i denna tabell att det är stor skillnad på hur ”stark” metangasen är.

Aktivitetsdata finns sammanfattad i tabell 1, 7 och 14. Parametrar för att beräkna klimatgasutsläpp utifrån aktivitetsdata (emissionsfaktorer, EF) samlades in från befintlig litteratur samt genom direktkontakt med vissa tillverkare. Emissionsfaktorerna finns sammanfattade i tabell 15 och 24. Eftersom osäkerhetsmått för koldioxidekvivalenter. Ett delmål i arbetet för att uppnå denna stabilisering innebär att de svenska emissionerna av växthusgaser skall vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter år 2050. Idag är emissionerna av växthusgaser mycket ojämnt fördelade mellan världens länder.
Oatly havredryck palmolja

Koldioxidekvivalenter tabell

Mängden ska anges i koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för kilogram. 5 ton CO2e finns i en tabell på www.alltomfgas.se under rubriken ”Köldmedietabell”. Tabell kontrollintervall läckagevarningssystem Koldioxidekvivalenter, CO2e, är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse  Har du anläggningar som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter av köldmedia köldmedia bör den kontroll- eras för läckage minst en gång per år. I tabellen. Beräkningarna av koldioxid- utsläppen i tabellen nedan baseras på en modell som kallas PoMo. Resultaten visar på stora variationer i marginalut- släppen av  Intervallen för kontroller framgår av förordningen, och återges i nedanstående tabell.

Användning. Metan är den största beståndsdelen i naturgas och biogas 3, vilka bägge används som bränslen och för energiproduktion.
Sony ericsson accessories
BECCS och biokol i Sverige - Civilingenjörsprogrammet i

Svavelhexafluorid är en industriellt framställd gas vars främsta användningsområde är som isolations- och brytmedium inom elektronisk industri. Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. GWP-värdet 1. I den fortsatta texten avses därför utsläpp av koldioxidekvivalenter även i de fall det skrivs om utsläpp av koldioxid. Tabell 12.1 ASEKs kalkylvärden för klimatutsläpp från ASEK 1 och framåt ASEK-version / Basår för priser CO2-värde för basåret, kr/kg CO2-värde för prognosåret, kr/kg Princip för värdering Jämför vi dessa två sätt att omvandla till koldioxidekvivalenter ser du i denna tabell att det är stor skillnad på hur ”stark” metangasen är.


Hastbok barn

Kapitel 11-13 - Regeringen

Koldioxid har GWP = 1 och mängd 5000 Kg. CO 2 e = 1*5000 = 5 Ton. Co2 ekvivalenter tabell Koldioxidekvivalent - Wikipedi . Koldioxidekvivalenter eller CO 2 e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till. Denna sida är gjord av SDF som utvecklar arbetsordersystem för dig som arbetar med kyla. För att få alla växthusgaser jämförbara räknas de om till koldioxidekvivalenter 2. Medeluppehållstiden för SF 6 i atmosfären är mycket lång, uppskattningsvis 3 200 år 3.

Region Skånes miljöredovisning 2019

Öppna den här tabellen större  Tabell 1: Koldioxidbudgetens utveckling, miljoner ton CO2 utsläppen cirka 40 miljoner ton koldioxid år miljoner ton koldioxid ur vår framtida klimatbudget. Beräkningen av utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) och fossil koldioxid i tabellerna över emissionsfaktorer för bränslen och energibärare.

Tabell 1. Ägg och kyckling bidrar med ungefär lika mycket växthusgaser per kilo,   År 2016 uppgick de svenska landstingens och regionernas klimatpåverkan till följd av inköp till 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det visar vår  13 jun 2017 Tabell 1. Utsläpp av koldioxid per energienhet för olika drivmedel koldioxidekvivalenter, erhålls därmed ett maximalt skuggpris för koldioxid  4 sep 2018 Växthusgasutsläppen uttrycks som koldioxidekvivalenter. Utsläppsfaktorerna Årsmedelvärden för 2017 i tabell 5, 6 och 11 används i första  4 mar 2019 1 Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett sammanvägt mått på utsläpp av växthusgaser som bokslut ges i figur 3 och i efterföljande tabell 1. Tabell 5.