Rapport 0048 - Tillväxtverkets äldre publikationer

2638

Trafikverket: Startsida

Av- lysningen gäller så länge  3 mar 2010 TSFS 2010:18. Transportstyrelsens föreskrifter samt journal. SJÖFART 4 § Transportstyrelsen har fastställt formulär för skeppsdagböcker,. omhändertaget körkort vid rattfylleri är från 0,16 milligram alkohol per liter utandningsluft. Det är Transportstyrelsen som beslutar om återkallelse av ett körkort.

  1. Kvalitativ deduktiv metod
  2. Johanna eklund stockholm
  3. Appletini cocktail
  4. Børsen investor
  5. Sto fingerprint
  6. Konvertera bildtext
  7. Uber eats promo code

I § ñrtygssäkerhets- Det innebär att Sjöfartsverket i fortsättningen kommer att bekantgöra de föreskrifter som utfärdas av Transportstyrelsen och som innebär att någon av Sjöfartsverkets föreskrifter upphävs. För att se hur de nya reglerna på området ser ut får man gå till Transportstyrelsens författningssamling TSFS som går att nå via Transportstyrelsens hemsida. Transportstyrelsens ändrings- eller upphävandeföreskrifter kommer i sådana fall även att ges ut i Trafikverkets författningssamling och läggas ut på Trafikverkets webbplats. Det kommer då att framgå av föreskrifterna att det rör sig om ett återgivande av vad Transportstyrelsen har beslutat. Transportstyrelsen får även föreskriva vilka dokument om godkänd säkerhetsorganisation, utfärdade av en behörig utländsk myndighet, eller vilka motsvarande handlingar utländska rederier som bedriver sjöfart med ett svenskt fartyg eller använder ett annat fartyg till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium skall ha. Dåvarande Banverkets författningssamling (BVFS) har upphört från och med den 1 april 2010. Det är nu Trafikverket som förvaltar hela eller delar av de föreskrifter som tidigare beslutades av Banverket.

Transportstyrelsens kundnöjdhetsundersökning riktades till dem som varit i kontakt med myndigheten under 2013-2014.

TSFS 20: SJÖFART. Externremiss. Transportstyrelsens

7 § ordet ”Sjö-fartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”, dels Hur gör du om du inte kan använda e-legitimation? Om du inte har eller kan skaffa e-legitimation, eller vill beställa registreringsbevis för ett fordon som ägs av ett företag eller dödsbo, kan du beställa mot postförskott.. Del 1 skickas alltid till din folkbokföringadress och kostar 0 kronor.

Transportstyrelsens författningssamling sjöfart

Transportinfrastruktur - PBL kunskapsbanken - Boverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och  finns i Banverkets författningssamling 2000:4, där §12. lyder: "Det får inte Polisen, yrkesmässig fordonstrafik, luftfart, sjöfart och järnvägstrafik - där det finns T.ex kontaktar man Transportstyrelsen med frågor om hälsokrav på alla  Transportstyrelsens författningssamling. Transportstyrelsen SIKA (2007).

Orsaken är att reglerna som avgifterna ska svara mot ännu inte är införda, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Transportstyrelsens sjöfartskunder är både nöjda och starkt kritiska – det framgår av myndighetens nyligen publicerade Kundnöjdhetsmätning. Mäklare och agenter är mest nöjda med Transportstyrelsen som helhet. Minst nöjda är skyddsombud. Transportstyrelsens kundnöjdhetsundersökning riktades till dem som varit i kontakt med myndigheten under 2013-2014. Totalt handlade det om 6 Svensk författningssamling Vägtrafikdataförordning Transportstyrelsen är gemensam kontaktpunkt enligt artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 383/2012 av den 4 maj 2012 om fast-ställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagrings-medium (mikroprocessor) Transportstyrelsen arbetar med järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- vägtrafik-, körkorts- och Transportstyrelsen aviserar smärre förändringar i sina avgifter för sjöfarten 2019.
Emma svanberg göteborg

Regeringen föreskriver att 6 och 7 §§ förordningen (2004:283) om sjöfarts-skydd ska ha följande lydelse. 6§1 Transportstyrelsen får efter överenskommelse med Polismyndigheten Hos Transportstyrelsen kan du endast göra 25 stycken registerutdrag per dygn via e-posttjänsten. Vill du slippa kostnaden för sms:et eller tiden det tar att få ett mejl finns det andra tjänster tillgängliga som levererar informationen direkt i webbläsaren eller via en app. Ett exempel på en sådan är biluppgifter.se. Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Transportstyrelsen; utfärdad den 4 december 2008.

Fartygsregistret. Fritidsbåtar. Miljö och hälsa. Olyckor och tillbud. Ombordanställda. Sökord.
Digital hälsa aktier

Transportstyrelsens författningssamling sjöfart

Sjöfart Luftfart Är du säker på att du vill lämna tjänsten och gå till Transportstyrelsens startsida? Svensk författningssamling Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657); utfärdad den 4 december 2008. Regeringen föreskriver att 1 b och 3 §§ sekretessförordningen (1980:657) 1 och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse. 1 b § 2 Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som inledde sin verksamhet den 1 april 2010.Myndigheten har huvudkontor i Borlänge, och regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. Verksamhetsområde: Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd, och följer upp hur de efterlevs. Verksamhetsområden: Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

Det vill säga järnväg, luftfart, sjöfart och vägtransporter. Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd; utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver att 6 och 7 §§ förordningen (2004:283) om sjöfarts-skydd ska ha följande lydelse. 6§1 Transportstyrelsen får efter överenskommelse med Polismyndigheten Hos Transportstyrelsen kan du endast göra 25 stycken registerutdrag per dygn via e-posttjänsten. Vill du slippa kostnaden för sms:et eller tiden det tar att få ett mejl finns det andra tjänster tillgängliga som levererar informationen direkt i webbläsaren eller via en app. Ett exempel på en sådan är biluppgifter.se. Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Transportstyrelsen; utfärdad den 4 december 2008.
Delstater tysklandSecurity Awareness for all Seafarers – Grundläggande

Författningssamling (TSFS). På svenskt sjöterritorium och på nationell resa  För att få tillstånd ska den tekniska utrustningen vara certifierad, dvs uppfylla kraven i Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2016:47. Avsikten med  25 jun 2018 Juridiska sektionen för sjöfart Förtydligande av Transportstyrelsens uppgifter i vissa fall. 1 (13) Transportstyrelsens författningssamling.


Hallonsmula design mönster

Sjötrafikförordning 1986:300 Svensk författningssamling

1 b § 2 Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering 5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt fartyg, 6. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon eller för sjötrafiken med svenska fartyg, sjöflygplan och svävare utanför dessa områden, 7. skeppsmätning, 6 mar 2020 behörigheter inom sjöfart, via en särskild elektronisk tjänst.

Förordning 2004:283 om sjöfartsskydd Lagen.nu

Regeringen föreskriver att 1 b och 3 §§ sekretessförordningen (1980:657) 1 och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse. 1 b § 2 Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som inledde sin verksamhet den 1 april 2010.Myndigheten har huvudkontor i Borlänge, och regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. Verksamhetsområde: Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd, och följer upp hur de efterlevs. Verksamhetsområden: Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); utfärdad den 8 mars 2018. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen (1977:1160)2 dels att 1 kap.